Wake up!!! together  (regionale 16+ jongerengroep)Eenmaal per twee maanden komen jongeren vanaf 16 jaar bij elkaar op de jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo. Elke keer wordt er een inhoudelijk programma aangeboden, naast ontmoeting en gezelligheid. Hieronder vertel ik onze ideeën voor dit seizoen.
 
Dit seizoen is ons thema DURVEN VERTROUWEN. Wij doen van alles in vertrouwen, terwijl we ons daar meestal niet bewust van zijn. Bijvoorbeeld: We zetten geld op de bank en vertrouwen erop dat het er de volgende week nog staat. We stappen in het openbaar vervoer en geven ons over aan de chauffeur in het vertrouwen dat die ons heelhuids brengt waarheen we willen. We doen boodschappen en vertrouwen erop dat er geen giftige stoffen in zijn verwerkt. De praktijk leert, dat ons vertrouwen soms ook wordt geschaad. Dan kan er angst ontstaan en zo bepaalt angst ons leven vaker dan ons lief is, want ten diepste verlangen wij naar een wereld waarin we op God kunnen vertrouwen én op elkaar!
“Vertrouwen op God en op elkaar.” Dat is makkelijk gezegd, maar vertrouwen is niet iets vanzelfsprekends; het is hard werken. Het vraagt iets van ons; het vraagt erom geschonken te worden. Het vraagt om onze overgave, juist ook wanneer angst ons soms in de greep heeft. Dit vertrouwen wil je eigenlijk wel graag durven schenken, omdat je verlangt en streeft naar een liefdevolle wereld, waarin dergelijk vertrouwen dubbel en dwars de moeite waard is! Maar… makkelijk is het niet!

Het woord voor geloven en voor vertrouwen is in het Hebreeuws (= oorspronkelijke taal van het Oude Testament) hetzelfde woord. God is iemand in wie wij kunnen geloven (אמן, aman), op wie wij kunnen vertrouwen. Iemand tegen wie wij אמן (amein) kunnen zeggen - ons amen
wat betekent: ik ben het er met mijn hele hart mee eens! Levend in een wereld die steeds vaker in de greep van angst lijkt te verkeren, is “durven vertrouwen!” misschien wel een zinnig thema om met elkaar te verkennen.
 
Programma 2017-2018
Zo. 19 november 2017 - Filmmiddag
Er zullen twee films worden aangeboden, passend bij het jaarthema, waaruit je kunt kiezen.
Zo. 21 januari 2018 – Gastspreker
Er wordt iemand uitgenodigd om het thema “durven vertrouwen” met ons uit te werken, vanuit de praktijkervaring die hij/zij met dit thema heeft. Ik ga proberen iemand uit Bosnië uit te nodigen, die een aantal jaren geleden als oorlogsvluchteling naar Nederland is gekomen en voor wie muziek de taal is geweest, die min of meer levenreddend voor hem is geweest in Nederland. Zijn verhaal is indrukwekkend en zijn muziek grensdoorbrekend.
Zo. 18 maart 2018 – Creativiteit centraal
Een mooie uitdaging om het jaarthema op een creatieve wijze vorm te geven. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
Zo. 3 juni 2018 - Theater 
Voor 3 juni heb ik de theatergroep TRAXX uitgenodigd, met de voorstelling Weer-zin. Deze theatergroep is zo’n 8 jaar geleden ook al tweemaal door mij uitgenodigd geweest met dezelfde voorstelling, maar m.i. blijft het onderwerp van deze voorstelling (helaas) nog steeds erg actueel.
Veel jongeren zijn eenzaam en depressief en weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Aan de buitenkant laten ze het vaak niet duidelijk zien. Als een jongere tot zelfdoding is overgegaan, roept dit vaak vragen op als:
  • Hoe kan dat?
    Waarom hebben familie en vrienden het niet gezien?
    Waarom sprak de jongere er niet over?
    Hij leek altijd zo vrolijk, was hij dat dan eigenlijk niet?
Theater Traxx speelt professionele voorstellingen door en voor jongeren over zinvolle thema’s die actueel zijn onder jongeren. Er wordt professioneel onderzoek gepleegd naar het thema en ook de voorstelling wordt door professionals in elkaar gezet en gespeeld.
Weer-zin is een voorstelling over ervaringen en signalen, die o.a. bij een ongelukkig gevoel horen. Een gevoel dat eenzaamheid en somberheid kan veroorzaken en zelfs tot depressie kan leiden of tot vragen stellen bij het
leven zelf. De voorstelling maakt duidelijk dat je dat niet altijd alleen hoeft op te lossen. Er is hulp mogelijk en er zijn verschillende manieren en keuzes om je leven anders in te richten! Oftewel: hoe krijg je weer zin in het leven?
 
Doordat de beschreven ‘rottige’ gevoelens als zwaar en zwak ervaren kunnen worden, heeft Traxx ervoor gekozen om het minder beladen te maken, door multidisciplinaire middelen in te zetten, waaronder film, live muziek en humor. Weer-zin is daardoor een voorstelling geworden met een lach en een traan.
Zo. 1 juli 2018 – Kennismakingsbijeenkomst Taizéreis
Tijdens deze middag worden alle deelnemers aan de komende Taizéreis uitgenodigd voor een kennismakings- en informatiemiddag m.b.t. de reis. Deze middag wordt afgesloten met een maaltijd en een gezamenlijke gebedsviering waarin iedere deelnemer persoonlijk de reiszegen ontvangt.
Za. 21 t/m zo. 29 juli 2018 – Taizéreis
In deze week organiseer ik voor de 6e keer vanuit onze regio een jongerenreis naar Taizé.
Als je wilt kun je je er al voor aanmelden. Laten we met elkaar proberen om dit jaar weer zoveel deelnemers te enthousiasmeren, dat we met onze eigen bus kunnen reizen.  De kosten zijn nog steeds niet verhoogd: €195 voor deelnemers t/m 29 jaar. Dit is incl. de kennismakingsmiddag, de reis (vervoer, programma en maaltijden in Taizé) en de reünie.
 
Ik hoop van harte dat we met dit programma weer veel jongeren vanaf 16 jaar mogen bereiken. Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten van Wake up!!! together bij karinblaauw@hetnet.nl De bijdrage in de kosten bedragen €10 p.p. per bijeenkomst, dit is incl. de brunch waarmee elke bijeenkomst start.
 
Karin Blaauw
regionaal coördinator Jongerenpastoraat
tel. 06 2915 9489