Wake up!!! together  (regionale 16+ jongerengroep)Eenmaal per twee maanden komen jongeren vanaf 16 jaar bij elkaar op de jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo. Elke keer wordt er een inhoudelijk programma aangeboden, naast ontmoeting en gezelligheid. Hieronder vertel ik onze ideeën voor dit seizoen.
 
Dit seizoen is ons thema DURVEN VERTROUWEN. Wij doen van alles in vertrouwen, terwijl we ons daar meestal niet bewust van zijn. Bijvoorbeeld: We zetten geld op de bank en vertrouwen erop dat het er de volgende week nog staat. We stappen in het openbaar vervoer en geven ons over aan de chauffeur in het vertrouwen dat die ons heelhuids brengt waarheen we willen. We doen boodschappen en vertrouwen erop dat er geen giftige stoffen in zijn verwerkt. De praktijk leert, dat ons vertrouwen soms ook wordt geschaad. Dan kan er angst ontstaan en zo bepaalt angst ons leven vaker dan ons lief is, want ten diepste verlangen wij naar een wereld waarin we op God kunnen vertrouwen én op elkaar!
“Vertrouwen op God en op elkaar.” Dat is makkelijk gezegd, maar vertrouwen is niet iets vanzelfsprekends; het is hard werken. Het vraagt iets van ons; het vraagt erom geschonken te worden. Het vraagt om onze overgave, juist ook wanneer angst ons soms in de greep heeft. Dit vertrouwen wil je eigenlijk wel graag durven schenken, omdat je verlangt en streeft naar een liefdevolle wereld, waarin dergelijk vertrouwen dubbel en dwars de moeite waard is! Maar… makkelijk is het niet!

Het woord voor geloven en voor vertrouwen is in het Hebreeuws (= oorspronkelijke taal van het Oude Testament) hetzelfde woord. God is iemand in wie wij kunnen geloven (אמן, aman), op wie wij kunnen vertrouwen. Iemand tegen wie wij אמן (amein) kunnen zeggen - ons amen
wat betekent: ik ben het er met mijn hele hart mee eens! Levend in een wereld die steeds vaker in de greep van angst lijkt te verkeren, is “durven vertrouwen!” misschien wel een zinnig thema om met elkaar te verkennen.
 
Programma 2017-2018

Zo. 18 maart 2018 – Creativiteit centraal
Een mooie uitdaging om het jaarthema op een creatieve wijze vorm te geven. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
Zo. 3 juni 2018 - Theater 
Voor 3 juni heb ik de theatergroep TRAXX uitgenodigd, met de voorstelling Weer-zin. Deze theatergroep is zo’n 8 jaar geleden ook al tweemaal door mij uitgenodigd geweest met dezelfde voorstelling, maar m.i. blijft het onderwerp van deze voorstelling (helaas) nog steeds erg actueel.
Veel jongeren zijn eenzaam en depressief en weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Aan de buitenkant laten ze het vaak niet duidelijk zien. Als een jongere tot zelfdoding is overgegaan, roept dit vaak vragen op als:
  • Hoe kan dat?
    Waarom hebben familie en vrienden het niet gezien?
    Waarom sprak de jongere er niet over?
    Hij leek altijd zo vrolijk, was hij dat dan eigenlijk niet?
Theater Traxx speelt professionele voorstellingen door en voor jongeren over zinvolle thema’s die actueel zijn onder jongeren. Er wordt professioneel onderzoek gepleegd naar het thema en ook de voorstelling wordt door professionals in elkaar gezet en gespeeld.
Weer-zin is een voorstelling over ervaringen en signalen, die o.a. bij een ongelukkig gevoel horen. Een gevoel dat eenzaamheid en somberheid kan veroorzaken en zelfs tot depressie kan leiden of tot vragen stellen bij het
leven zelf. De voorstelling maakt duidelijk dat je dat niet altijd alleen hoeft op te lossen. Er is hulp mogelijk en er zijn verschillende manieren en keuzes om je leven anders in te richten! Oftewel: hoe krijg je weer zin in het leven?
 
Doordat de beschreven ‘rottige’ gevoelens als zwaar en zwak ervaren kunnen worden, heeft Traxx ervoor gekozen om het minder beladen te maken, door multidisciplinaire middelen in te zetten, waaronder film, live muziek en humor. Weer-zin is daardoor een voorstelling geworden met een lach en een traan.
Zo. 1 juli 2018 – Kennismakingsbijeenkomst Taizéreis
Tijdens deze middag worden alle deelnemers aan de komende Taizéreis uitgenodigd voor een kennismakings- en informatiemiddag m.b.t. de reis. Deze middag wordt afgesloten met een maaltijd en een gezamenlijke gebedsviering waarin iedere deelnemer persoonlijk de reiszegen ontvangt.
Za. 21 t/m zo. 29 juli 2018 – Taizéreis
In deze week organiseer ik voor de 6e keer vanuit onze regio een jongerenreis naar Taizé.
Als je wilt kun je je er al voor aanmelden. Laten we met elkaar proberen om dit jaar weer zoveel deelnemers te enthousiasmeren, dat we met onze eigen bus kunnen reizen.  De kosten zijn nog steeds niet verhoogd: €195 voor deelnemers t/m 29 jaar. Dit is incl. de kennismakingsmiddag, de reis (vervoer, programma en maaltijden in Taizé) en de reünie.
 
Ik hoop van harte dat we met dit programma weer veel jongeren vanaf 16 jaar mogen bereiken. Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomsten van Wake up!!! together bij karinblaauw@hetnet.nl De bijdrage in de kosten bedragen €10 p.p. per bijeenkomst, dit is incl. de brunch waarmee elke bijeenkomst start.
 
Karin Blaauw
regionaal coördinator Jongerenpastoraat
tel. 06 2915 9489

Wake up!!! together (regionale 16+ jongerengroep)
21 januari 2018 - de jaarlijkse filmmiddag
 
Vanaf 12 uur begon de inloop op de jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo. De tafel werd in gereedheid gebracht, waarna iedereen van een heerlijke brunch kon genieten en tegelijkertijd gezellig bij kon praten met de andere aanwezigen. Vandaag stond er een film op het programma. De keuze was bestond uit vijf films. De keuze viel op “Life, animated”, een documentaire over Owen. “Op 3-jarige leeftijd stopt Owen plots met praten. Autisme doet hem wegglijden in een donkere, afgesloten wereld. Er lijkt geen weg terug te zijn. De volgende vier jaar reageert Owen maar op één ding: Disney-films. Wanneer zijn vader op een dag de pop van Jago, de papegaai uit Aladdin, pakt en in die rol tegen Owen begint te praten, antwoordt Owen hem plots met een zinnetje uit de film. Een keerpunt voor Owen en zijn familie. Owen leert zich uit te drukken aan de hand van dialogen uit de tientallen Disney-films die hij uit het hoofd kent, de rest van
 de familie neemt op hun beurt de rollen over van Disney-figuurtjes. De tekenfilms maken een weg vrij die lang als voorgoed gesloten werd beschouwd. Owen en de wereld rondom hem leren elkaar begrijpen. Met zijn uitgebreid arsenaal aan verhalen en dialogen maakt Owen zich klaar om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die het leven voor hem in petto heeft.”
Een indrukwekkende film! De praktijk van autisme bleek de meeste jongeren niet vreemd. Bijna allemaal kenden ze wel iemand met een autismespectrum stoornis en herkenden ze aspecten in het omgaan daarmee. Toch bleef het nagesprek daar niet toe beperkt, want ook als je geen autistische stoornis hebt, is het volwassen worden een flinke uitdaging. Het bleek voor niemand makkelijk te zijn om écht jezelf te blijven in een wereld
waarin veel van je wordt verwacht. We mochten een kijkje nemen achter
elkaars maskertjes en kwamen daardoor gevoelsmatig dicht bij elkaar. Om dat te doen, moet je ‘durven vertrouwen’ en dat is het thema waar het dit jaar bij Wake up om draait. Durven vertrouwen betekent af en toe een risico durven nemen; het kan op een teleurstelling uitlopen… Ons geloof bleek ons daarbij te helpen. Veel van de aanwezige jongeren blijkt regelmatig te bidden en niet alleen voor zichzelf: een zieke vriendin, oma, vader of zomaar voor iemand die je onderweg Gods zegen toewenst. Jongeren waarvan je het misschien op het eerste gezicht niet zou verwachten, deelden bijzondere levenservaringen met elkaar, waarbij ze God aanwezig voelden.
 
De volgende bijeenkomst is op zondagmiddag 18 maart a.s. Dan zal de focus liggen op de creatieve verwerking van ons jaarthema “Durven vertrouwen “. De kosten zijn €10 per persoon (incl. brunch). Jongeren van 16-30 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden via karinblaauw@hetnet.nl
 
Karin Blaauw
coördinator regionaal jongerenpastoraat
regio’s Schagen en Geestmerambacht
(plus de parochie Bergen/Schoorl)
T (06) 2915 9489