Parochienieuws september

In dit parochienieuws:
 
Pastoor over Rozenkransmaand
Vieringen komende periode en familieberichten
Chantous zingt
Workshop kerkgebouw
Wereldmissiemaand
Jaarprogramma Hi5Spirit
Impulsdag parochievernieuwing
Impulsdag vrouw en geloof
Nightprayer jongeren
Chantous zingt
De tweede zondag van oktober om 10.00 uur zingt Chantous uit Schoorl in de R.K. Ursulakerk. Chantous is een enthousiast gemengd koor van zo’n 20 personen, bestaande uit sopranen, alten, tenoren en bassen. Paul van Venrooij is de dirigent en Chantous wordt op de piano begeleid door Geert Omta.
Chantous (een samenvoeging van chanter = zingen en tous = iedereen) is in 2002 opgericht. Een aantal oud-leden van het jongerenkoor van de Joannes de Doperparochie in Schoorl nam daarvoor het initiatief.
Zo nu en dan geeft Chantous een concert ‘buiten de deur’, zoals rond Kerstmis, in de zomer tijdens de braderie in Groet, en nu dus in de R.K. Ursulakerk in Warmenhuizen. Van harte aanbevolen.
 
                                               
Workshop in Alphen aan den Rijn: Uw kerkgebouw tiptop in orde?
 
In samenwerking met kerkverzekeraar Donatus organiseert stichting Kerkelijk Waardebeheer op 12 oktober a.s. een workshop in de Maranathakerk, Wijkcentrum Swaenswijk in Alphen aan den Rijn. Actuele onderwerpen inzake het gebruik van kerkgebouwen komen aan de orde. De workshop is gericht op kerkbestuurders van protestantse en van katholieke huize die zich willen verdiepen in  de huidige en toekomstige uitdagingen aangaande hun kerkelijk vastgoed.
 
De workshop op 12 oktober vindt plaats in wijkcentrum Swaenswijk, een kerkelijke locatie die in april jl. de Mercer/Marsh- VKB award heeft gekregen. Deze prijs is een beloning voor de creativiteit en de sociale betrokkenheid van de kerkrentmeesters van de Maranathakerk. Een mooi voorbeeld van effectief en creatief kerkbeheer in deze tijd.
Het programma bevat een viertal workshopsessies waar men uit kan kiezen. Petra Stassen en Menno Stok van de stichting Kerkelijk Waardebeheer verzorgen ieder een workshop over respectievelijk ‘Het creëren van draagvlak voor grote beslissingen’ en ‘Het ontwikkelen van duurzaam gebouwenbeleid’. Simon Kadijk en  Eric van Grieken van Donatus verzorgen workshops over ‘Risico’s en leegstand’ en over ‘Een waarde-volle kerk’. Actuele thema’s waar kerkbestuurders tijdens en ook na de workshop in de eigen praktijk concreet mee aan de slag kunnen!
 
De workshop begint om 15.30 u en duurt tot 19.00 uur. De inloop is vanaf 15.00 u. De entree is gratis. Vanwege een goede organisatie wordt aanmelding gevraagd via de website www.kerkelijkwaardebeheer.nl.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
drs. J.C.M. (José) Cornel-Sluiter,
medewerker communicatie 
Prinsesselaan 2a 3583 GZ Utrecht
T  030 2144665
M +31 6 51970601


 
                                              
MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO 
 
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord 
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.  Het land van de oprechte mensen 
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij. 
Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18  uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud.  In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. e “Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan.  
Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden.                                       
Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw. 
 
Help onze medegelovigen in Burkina Faso. 
 
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Meer informatie: www.missio.nl 
 
 
 
Jaarprogramma 2017-2018
HI5SPIRIT                             
                     
 
 
Opening bij JumpCity!
zondag 29 oktober 2017 – leden gratis/niet-leden €7,50
 
We springen “Free jumping” het nieuwe seizoen van Hi5spirit in. Leef je uit in dit mega coole trampolinepark en leer de leukste tricks. Free jumping betekent fun, sport en spanning. Free jumping is HIP!
 
DiaconAction & Midgard
zondag 26  november 2017 – geen eigen bijdrage
We gaan een dagje helpen bij Midgard, o.a. in de tuin en de dierenweide. Midgard is een woon-/werkgemeenschap in Tuitjenhorn waar o.a. jongeren met een verstandelijke beperking wonen, naar school gaan en werken. In ruil voor onze hulp zorgt Midgard voor een heerlijke lunch en laten zij van alles zien en horen over hun bijzondere leefgemeenschap.
 
Kerstdiner in Kloosterhof
vrijdagavond 22 december 2017 - leden gratis/niet-leden €10
We nodigen alle tieners uit voor het meest sfeervolle kerstfeest van 2017. Dit jaar gehouden in Kloosterhof in Langedijk! De geboorte van Jezus is een feest! Hij heeft – ook nu nog steeds - een belangrijke boodschap voor ons. Een goede reden dus om elk jaar kerstfeest te vieren. Ontmoet elkaar in een warme kerstsfeer en geniet van een heerlijk kerstdiner georga­ni­seerd door Hi5spirit (samen met Rondom de Jeugd).
 
Filmspecial
vrijdagavond 19 januari 2018 - leden gratis/niet-leden €5,00
Hi5spirit heeft weer een aantal mooie films uitgezocht, waaruit jullie een keuze gaan maken. Meeste stemmen gelden!
En … wie weet is er wel tijd voor een tweede J.
 
Handletteren (modern monnikenwerk)
zondagmiddag 11 februari 2018 - leden gratis/niet-leden €5,00
Monniken schreven vroeger de mooiste boeken met de hand! Prachtig versierde letters, mooie illustraties…  Hoe ging het schrijfproces in z’n werk? Waar werd op geschreven? Hoe losten ze het op als ze een foutje maakten of een zin vergaten op zo’n mooi geschreven bladzijde? Pastor Tilma (regio Schagen) vertelt erover en laat het ons zien. Daarna gaan we zelf aan de slag met het moderne schrijven: Handletteren. Daarbij ‘teken’ je een tekst in allerlei mooie letters en met mooie versieringen. Je ziet het veel op verpakkingen, in reclames en tijdschriften. Onze eigen mooie versierde bladzijde wordt verstevigd, zodat iedereen zijn tekstbordje mee kan nemen.
Sirkelslag Young
vrijdagavond 9 maart 2018 – geen eigen bijdrage
Sirkelslag behoeft eigenlijk geen uitleg meer. Al sinds jaren doet Hi5spirit mee met dit superleuke en spannende spel! Meer dan 600 groepen doen er landelijk mee en alle vormelingen van de regio worden er voor uitgenodigd.
Ga je samen met ons de uitdaging weer aan?!
 
Zonder Pasen geen Kerk!
donderdag 29 maart 2018 – geen eigen bijdrage
Vorig jaar hebben we aandacht gehad voor de Paaswake. Dit jaar zoomen we in op Witte Donderdag. Wat is er zo bijzonder aan die dag? We maken een Witte Donderdagviering mee. Wie dat wil kan The Passion kijken en 15+jongeren mogen de hele nacht samen waken, waarbij elk uur wordt afgewisseld met een lied, een tekst, een verhaal, een meditatie, een gebed e.d. De volgende ochtend sluiten we om 7.00 uur af met een gezamenlijk ontbijt. Slaapzak mee (voor als je het misschien tóch niet helemaal vol kunt houden).
                                              
Geloof, Hoop & Liefde
zondag 8 april 2018 – geen eigen bijdrage
Hi5spirit organiseert (samen met YoungSeven) een spetterende dag rond “Geloof, Hoop & Liefde”. Inhoudelijke verdieping, creativiteit en sportiviteit wisselen elkaar af.
Eén ding weten we al: het wordt genieten! Alle tieners van ons bisdom worden ervoor uitgenodigd, dus een spektakel wordt het zeker.
 
Hippie Happy feestje
datum: www.hi5spirit.nl - leden gratis/niet-leden €12,50
Zoals elk jaar hebben we een gezellig zomerfestijn,
maar wat we gaan doen … dat blijft nog even geheim!
 
Taizéreis 2018
za. 21 t/m zo. 29 juli 2018

 
Hi5spirit-jongeren van 15 jaar e.o. worden uitgenodigd om mee te gaan naar Taizé (Frankrijk) in de eerste week van de zomervakantie 2018.
In het najaar ontvang je een uitnodiging om – samen met je ouders/verzorgers – naar een informatiebijeenkomst hierover te komen.
Doen hoor! Het wordt een superleuke week J!!!

 
Impulsdag Parochievernieuwing
Op zaterdag 4 november 2017 wordt in Utrecht een Impulsdag voor Parochievernieuwing georganiseerd. Parochievernieuwing vraagt om meer dan een cursus of een methode. Het gaat om een totaal-benadering (perspectief) dat in kleine haalbare stapjes lokaal kan worden uitgewerkt en toegepast (praktisch).
De dag duurt van 10.00 tot 15.30 uur en wordt gehouden in het Leerhuis Thomas a Kempis van de Gerardus Majella parochie (Broerestaat 12) te Utrecht. De dag is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers uit alle bisdommen en bewegingen.
Paus Franciscus: “Als de Kerk niet naar buiten treedt om te evangeliseren, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek.”  www.parochiespiritualiteit.org
www.rkevangelisatie.nl
 
Vooraankondiging Impulsdag Vrouw en Geloof.
Op 27 oktober (Oudorp) en 3 november (Hoorn) van dit jaar organiseert de werkgroep Vrouw en Geloof weer impulsdagen.
Het thema van deze dagen is: Wat bezielt ons?
Dat vragen we ons dagelijks af als we zien wat er in de media allemaal aan narigheid voorbij komt. We denken dan aan oorlogen, aanslagen, vluchtelingenkampen, hongersnood en dichter bij huis de problemen in de zorg en het onderwijs, de  hoge werkloosheid onder ouderen.
Het is om moedeloos van te worden.
Toch zien we ook genoeg voorbeelden van hoe het anders kan: mensen die vluchtelingen gaan helpen, dichtbij en verder weg.
Om een bekend gezegde omgekeerd te gebruiken: bekend maakt bemind.
Als wij mensen persoonlijk leren kennen, kan dat ons weer inspireren of bezielen.  Er zijn mensen die bewoners in zorginstellingen een waardig bestaan bieden.  Je hebt de kleine gebaren die in onze buurt  elke dag gemaakt worden naar hen die ziek, oud of eenzaam zijn.
Tijdens deze impulsdag willen wij ons ook afvragen  wat ons bezielt,maar vooral in positieve zin.
Aanmelden voor deze dagen kan voor 15 oktober 2017. Wilt u meer informatie mail dan naar: cwolde@ziggo.nl
 
 
Nightprayer voor jongeren
Op 13 oktober a.s. precies 100 jaar nadat Maria voor de laatste keer verscheen in Fatima en het Zonnewonder plaatsvond, wordt bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een nachtaanbidding gehouden voor jongeren van 16 t/m 30 jaar.
De nachtaanbidding begint om vrijdag­avond om 18.00 uur en wordt zaterdagmorgen besloten om 10.00 uur. Op het programma staan een H.Mis, catechese, maaltijden en prachtige gebedsuren bij het Aller­heiligste. Aanmelden door een e-mail te sturen: zusters@olvternood.nl