Contact

Het bestuur bestaat uit acht leden      
Functie Naam Adres Telefoon
Voorzitter Pastoor C.G.M.B. Hulsebosch Dorpsstraat 179 391 214
Vicevoorzitter Andries Dekker Sportlaan 16 391 929
Secretaris Jan de Groot Helshoek 19 392 606
Penningmeester Jos Schalkwijk Krankhoorn 31 393 221
Lid Marjo Vlaar-Ruijter Molenaarweg 1a 392 624
Lid Simon Brinkkemper Burgemeester Burgerstraat 4 391 554
Lid Vacature    
Lid Vacature    
       
Adviseur bouwzaken Niek van Duin Oostwal 111 394 091
Adviseur pachtzaken Makelaarskantoor Klaver Winkel 414 008
Ledenadministratie Emmy Ligthart-Hof Oud Wulpendorp 11 392 497


Elke derde woensdag van de maand vergadert het parochiebestuur
Als u vragen, suggesties, op- of aanmerkingen heeft, kunt u deze schriftelijk in de brievenbus naast de pastoriedeur deponeren. Of door te mailen naar jamba@quicknet.nl.
In de eerstvolgende vergadering worden ze dan besproken.