Tarieven


Tarieven 2023

In de vergadering van 15 november 2022 heeft het parochiebestuur de tarieven voor 2023 vastgesteld. Er is voor een aantal onderwerpen geïndexeerd met de inflatie, zijnde 14,5 procent. Een ander aantal zaken is niet of veel minder aangepast. De parochie blijft ernaar streven om de tarieven zo laag mogelijk te houden, maar ook voor ons geldt dat de kosten doorgaan.

 

Kerkelijke plechtigheden 2021 2022 2023
Misstipendium 10,00 10,00 10,00
Trouwen en jubilea 315,00 325,00 325,00
Doopviering: vrijwillige gift, minimum  50,00 60,00 60,00
Avondwake 140,00 145,00 150,00
Huur kerk met collecte 200,00 205,00 235,00
Huur kerk zonder collecte 300,00 310,00 355,00
Uitvaart met absoute 430,00 440,00 455,00
       
Grafkosten      
Grafdelven 410,00 415,00 475,00
Grafrechten voor 20 jaar 710,00 720,00 830,00
Verlenging voor 10 jaar 355,00 360,00 415,00
Onderhoud voor 20 jaar 355,00 360,00 415,00
Onderhoud voor 10 jaar 180,00 180,00 210,00
Openen en sluiten van een graf 410,00 415,00 475,00
Urnen      
Bijzetten en huren urnen in eigen urnennis voor 20 jaar 610,00 625,00 720,00
Verlenging voor 10 jaar 305,00 315,00 360,00
Onderhoud voor 20 jaar 235,00 240,00 275,00
Verlenging voor 10 jaar 120,00 120,00 140,00