Tarieven

Tarieven 2019
 

In de vergadering van 23 november 2018 heeft het parochiebestuur de tarieven voor 2019 vastgesteld. Er is geïndexeerd met de inflatie, zijnde twee procent. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot een verhoging, maar ook in een aantal gevallen niet. Het parochiebestuur streeft ernaar om de tarieven laag te houden, en het gebruik van ons kerkhof daarom aantrekkelijk te laten blijven.

Kerkelijke plechtigheden 2018 2019
Misstipendium 10,00 10,00
Trouwen en jubilea 300,00 300,00
Doopviering: vrijwillige gift, minimum  50,00 50,00
Avondwake 135,00 140,00
Uitvaart met absoute 400,00 400,00
     
Grafkosten    
Inschrijving kerkhof 17,00 17,00
Grafdelven 380,00 380,00
Grafrechten voor 20 jaar 670,00 680,00
Verlenging voor 10 jaar 335,00 340,00
Onderhoud voor 20 jaar 335,00 340,00
Onderhoud voor 10 jaar 170,00 170,00
Openen en sluiten van een graf 380,00 380,00
Urnen    
Bijzetten en huren urnen in eigen urnennis voor 20 jaar 580,00 590,00
Verlenging voor 10 jaar 290,00 295,00
Onderhoud voor 20 jaar 220,00 230,00
Onderhoud voor 10 jaar 110,00 115,00
Plaatsen gedenkteken voor graf en urnenhouder 25,00 25,00