Tarieven


Tarieven 2022

In de vergadering van 10 november 2021 heeft het parochiebestuur de tarieven voor 2022 vastgesteld. Er is geïndexeerd met de inflatie, zijnde 2,7 procent. Dat heeft in de meeste gevallen geleid tot een verhoging. Gelukkig zijn deze verhogingen zeer beperkt kunnen blijven. Het parochiebestuur streeft ernaar om de tarieven laag te houden, en het gebruik van ons kerkhof daarom aantrekkelijk te laten blijven.

Kerkelijke plechtigheden 2021 2022
Misstipendium 10,00 10,00
Trouwen en jubilea 315,00 325,00
Doopviering: vrijwillige gift, minimum  50,00 60,00
Avondwake 140,00 145,00
Huur kerk met collecte 200,00 205,00
Huur kerk zonder collecte 300,00 310,00
Uitvaart met absoute 430,00 440,00
     
Grafkosten    
Grafdelven 410,00 415,00
Grafrechten voor 20 jaar 710,00 720,00
Verlenging voor 10 jaar 355,00 360,00
Onderhoud voor 20 jaar 355,00 360,00
Onderhoud voor 10 jaar 180,00 180,00
Openen en sluiten van een graf 410,00 415,00
Urnen    
Bijzetten en huren urnen in eigen urnennis voor 20 jaar 610,00 625,00
Verlenging voor 10 jaar 305,00 315,00
Onderhoud voor 20 jaar 235,00 240,00
Verlenging voor 10 jaar 120,00 120,00