Algemene informatie over de zangkoren van de parochie

Periodiek is er overleg met vertegenwoordigers van de diverse koren om de vieringen zoveel mogelijk met zang te kunnen ondersteunen.

Inhoudsopgave

Parochieel gemengd Ursulakoor

Dameskoor

Ritmisch koor