Nieuws

De kruiswegstaties
We kennen allemaal wel onze mooie kruiswegstaties, die links en rechts in de kerk hangen. Maar niet iedereen is op de hoogte van de bijpassende titels. Natuurlijk, we kennen allemaal wel de tekst 'Jezus valt voor de eerste keer'. Maar waar die nou precies bij hoort . . . . .
Enige tijd geleden deed één van de parochianen de suggestie om hier iets aan te doen. En dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het plaatsen van titelbordjes onder de staties. Misschien heeft u ze al zien hangen. En anders komt u gewoon zondag, of een andere dag in de kerk. Dan kunt u bij elke statie lezen welke het precies is.
Overigens kunt u op onze website ook alles over te staties te weten komen. Klik hiervoor op deze link.


Eerste Communie

26 mei 2019  vindt de viering van de Eerste Communie plaats. De eerste ouderavond met de uitleg en het project  was op 21 januari 2019.
Als u uw kind nog wilt aanmelden, doe dit dan zo snel mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat de aanstaande communicant het Heilig Doopsel heeft ontvangen.
 
Aanmelden kan via de email aan het secretariaat:
rk.kerk@quicknet.nl.
Namens werkgroep Eerste communie,  Angelique Groot en Jan de Groot.

Het Eerste Heilige Communie-project ‘Door de poort’ wordt uitgevoerd met medewerking van de communicanten, de ouders van de kinderen en de pastoor, hierbij is  een instructieboek voor de ouders en een werkboek voor de kinderen. Door de poort laat kinderen kennis maken met de bijzondere symbolische betekenissen van gewone begrippen als maaltijd en poort.
Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar de eerste communie, het voor de eerste keer deelnemen aan de tafel. Dat dit een plechtig moment is, dat gevierd mag worden is wel duidelijk.

Vormsel
Bij voldoende deelnemers zal de viering van het Heilig Vormsel plaatsvinden.
Voorwaarde hiervoor is dat de aanstaande vormeling de Eerste Heilige communie heeft ontvangen.
Graag zouden wij van u willen weten of uw zoon/dochter het Vormsel wil doen.
Aanmelden kan via de email aan het secretariaat:
rk.kerk@quicknet.nl.


Kerkbalans 2019
Op 19 januari is de actie Kerkbalans 2019 van start gegaan. Het thema van de actie dit jaar is: Kerk zijn we samen.
Een afvaardiging van het parochiebestuur onder leiding van pastoor Hulsebosch hing om 13.00 uur de vlag op in de tuin van de pastorie. Ondertussen luidde de grote klok gedurende tien minuten om de aandacht op deze actie te vestigen.
In de tweede helft van januari bezorgen uw 45 wijkbezorgers de papieren voor de actie Kerkbalans bij u in de bus. Dat is hard nodig. Om de kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn waar de leden elkaar kunnen ontmoeten in de vieringen, en om daar te worden gemoedigd en geïnspireerd. Om de kerk een geloofsgemeenschap te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd - of u nu lid bent of niet - terecht kunt voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

                       


Werkgroep Ouderen/ziekenbezoek
Sinds een aantal jaren is er in onze parochie een groep vrijwilligsters die de ouderen in onze parochiegemeenschap één of meerdere keren per jaar bezoeken. Op deze manier willen wij bereiken dat allen, maar vooral diegene die niet meer naar de kerk toe kunnen komen zich toch betrokken voelen bij onze parochie.
Het streven van de werkgroep is de contacten binnen onze parochie levendig te houden en te helpen waar nodig is. Via het secretariaat, waar alle kerkleden in het computerbestand zijn opgenomen komen we aan de adressen van diegene die voor een
bezoekje in aanmerking komen.
Omdat de groep ouderen in onze parochie groot is hebben we ergens een grens moeten trekken. We bezoeken personen van 80 jaar en ouder. Als u geen behoefte heeft aan een dergelijk bezoekje laat dit dan weten aan degene die bij u komt. Zij zal dan hiermee rekening houden.
Mocht het zo zijn dat er jongere parochianen zijn die zo´n bezoekje erg op prijs stellen dan kunt u contact opnemen met mevr. Kuijs-Ruijter (zie onderaan).
Omdat de groep ouderen steeds groter wordt willen we een beroep doen op jongere parochianen om zich bij onze werkgroep aan te sluiten. Ook mannen zijn heel welkom. We rekenen op u!
Voor verdere informatie kunt u terecht bij R. Kuijs-Ruijter,
Telefoon 0226-393006.