De Parochiele Charitieve Instelling

Het bestuur van de PCI      
Functie Naam Adres Telefoon
Voorzitter Niek van Duin Oostwal 111 394 091
Secretaris Ria Kuijs-Ruijter Burg. Burgerstraat 14 393 006
Penningmeester Leander Dignum Zwartepad 36 06 - 5311 6931
Leden Hans Smeele Burg. Burgerstraat 17 395 531
  Jeannet Smit-Dekker Warmenhuizerweg 24 394 378
       
Lees meer