VIERINGEN KOMENDE PERIODE  

VRIJDAG 2 FEBRUARI  1e vrijdag van de maand

19.00 uur: Eucharistieviering
Na deze viering is gelegenheid tot biechten
 
ZONDAG 4 FEBRUARI  5e Zondag door het jaar
9.30 uur: Eucharistieviering met zang van het Parochieel Ursulakoor. Aansluitend aan de H. Mis zal de Blasiuszegen worden toegediend.
Jo van Wonderen, Corrie van Wonderen-Dekker en Peter, Piet en Annie van den Berg-te Buck en zoon Cees, Ina Hoogeboom-Borst, Wils van Baar,
Cock van Diepen-te Buck, Corrie Karsten-de Nijs en Carola, Piet en Anna Pronk-Appelman, Arie en Gré Burger-Mosch
 
MAANDAG 5 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering in het Angelapark.
Aansluitend aan de H. Mis zal de Blasiuszegen worden toegediend.
Quirinus en To Jonker-Munster, Jan en Annie Bekelaar-de Ruijter, Martinus en Beatrix de Ruijter-Pronk, Riet van den Berg-Bakker, levende en overleden familie Bakker-Floore
 
DONDERDAG 8 FEBRUARI
19.00 uur: Eucharistieviering
Na deze viering is gelegenheid tot biechten
 
ZONDAG 11 FEBRUARI  6e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering
Jaap en Gré van Wonderen-Hilhorst en de familie van Wonderen-Hilhorst, Gerard de Nijs en overleden familie
 
WOENSDAG 14 FEBRUARI   ASWOENSDAG
19.00 uur: Eucharistieviering met zang van het Parochieel Ursulakoor
Na de viering zal het Askruisje worden uitgereikt
 
DE AVONDMIS VAN DONDERDAG 15 FEBRUARI KOMT TE VERVALLEN.
 
ZONDAG 18 FEBRUARI  1e Zondag veertigdagentijd
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van het Parochieel Ursulakoor
Gerda de Groot-Dekker en overleden familie, Piet Vader, Jan te Buck en familie te Buck-Suiker
 
MAANDAG 19 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering in het Angelapark
Quirinus en To Jonker-Munster, Jan en Annie Bekelaar-de Ruijter, Martinus en Beatrix de Ruijter-Pronk
                                              
DONDERDAG 22 FEBRUARI
19.00 uur: Eucharistieviering
Na deze viering is gelegenheid tot biechten
 
ZONDAG 25 FEBRUARI  2e Zondag veertigdagentijd
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor
J.P. Beemsterboer en Antje Beemsterboer-Ruiter, Edith Jong, Paul Zutt, Jan en Imelda Wempe-Heemskerck, Siem en Wim Ligthart, Fons en Gerrie Goudsblom, Margret Stam-Zonneveld, Jaap en Truus de Groot-de Nijs, Joris en Miriam, overleden familie Molenaar-Schipper, Cor en Wil van den Berg, overleden ouders Mosch-de Groot en zegen over hun gezin
 
 
FAMILIEBERICHTEN.
OVERLEDEN: Zorgzaam, sterk en positief geleefd, altijd voor je gezin klaar gestaan. Je hebt met ons vele mooie momenten beleefd, nu is het tijd om je te laten gaan.
3 Januari is Bets Pronk-Baas overleden op de leeftijd van 77 jaar. Zij woonde Oostwal 70. Zij heeft vele jaren bezoeken afgelegd bij de zieken in onze parochie en ook dienst gedaan als lectrice en koster. Haar afscheid was 8 januari, waarna begrafenis op ons kerkhof. Wij hopen dat haar man, kinderen en kleinkinderen de kracht zullen vinden om dit verlies te dragen.
 
Vandaag is het geluk je deel en morgen vallen klappen. Oh, er gebeurt zoveel, zoveel, waar wij geen barst van snappen (Toon Hermans).
8 Januari is Willem Groot overleden op de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde Veilingweg 45. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.
 
10 Januari is Frank Wempe overleden op de leeftijd van 46 jaar. Hij woonde Diepsmeerweg 66. De crematie was 15 januari in het crematorium de Waardse Landen te Heerhugowaard. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie heel veel sterkte en kracht voor de tijd die gaat komen.
 
Kopie voor het volgende parochieblad (maart) inleveren uiterlijk dinsdag 13 februari op de pastorie of via de mail rk.kerk@quicknet.nl Dank U.