VIERINGEN  NOVEMBER T/M 18 DECEMBER
 
DONDERDAG 2 NOVEMBER  Allerzielen
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de Harmonie
Marian Nolten-Mosch/ Johannes en Agatha Tesselaar-Roozendaal, zoon Kees en kleinzoon Emiel/ Linda Blokker-Broersen/ Nicolaas en Anna Ligthart-Tesselaar/ Tiny Ligthart-Moras/ Jan Marinus Deurwaarder/ Familie Slijkerman-Wiering, Jan en Riet de Wit-Slijkerman, Fred Slijkerman, Klaas en Bertha Slijkerman/ Henk en Tecla Kauffman-van de Diepstraten en overleden familie/
Jan Baas en overleden familie/ Nely Rozendaal en overleden familie/ Luus Rozendaal-Nannes en overleden familie/ Jaap en Toos Molenaar-de Boer/
 
ZONDAG 5 NOVEMBER  31e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor
Greet de Moel-IJdema (jaargetijde) en overleden familie/ Piet en Anna Pronk-Appelman/ Nic en Corrie Karsten-de Nijs en Carola/ Thijs en Ria Burger-Zutt/ Paul Zutt/ Margret Stam-Zonneveld/ Jaap en Truus de Groot-de Nijs, Joris en Miriam/ Wim en Trien Ligthart-Karsten en Siem/ Fons en Gerrie Goudsblom/ Gert Zutt/ Ted, Francis en Mariska Smit/ Jacobus en Maria Pronk-Bruin, Jack en Atie/ Johannes en Elisabeth Ligthart-Admiraal en Kees/
 
MAANDAG 6 NOVEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering in het Angelapark
Riet en Lou van den Berg-Bakker/ Quirinus en To Jonker-Munster/ Jan en Annie Bekelaar-de Ruijter/ Martinus en Beatrix de Ruijter-Pronk/ ter nagedachtenis van Jaap Mooy en overleden familie Mooy-van Duin/
 
ZONDAG 12 NOVEMBER  32e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering
Antoon Dekker en Anna Dekker-de Groot/ Marie-Clair Dekker/ Anneke Dekker-Beers/ Jan en Lies Kraakman-Schilder/ Thijs en Ria Burger-Zutt/
Nanda Goet-Knol/
 
ZONDAG 19 NOVEMBER  33e Zondag door het jaar
10.00 uur: Eucharistieviering
Greet de Moel-IJdema en overleden familie/ Gerda de Groot-Dekker en overleden familie/ Thijs en Ria Burger-Zutt/ Ria Ruyter-Lont en overleden familie/ Lina Praat-Mink/
 
MAANDAG 20 NOVEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering in het Angelapark
Quirinus en To Jonker-Munster/ Jaap Mooy en overleden familie Mooy-van Duin/
 
ZONDAG 26 NOVEMBER  Christus Koning van het heelal
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van Marja Dignum begeleid door Ank Wesselius op het orgel
overleden ouders Hoogeboom-Kos en zegen over hun gezin/ Linda Blokker-Broersen/ Piet en Vera Beemsterboer-Vlugt, Sylvia en Melanie/ Nic en Marie Mosch-Portegijs, Niels en Hans/ Thijs en Ria Burger-Zutt/
 
ZONDAG 3 DECEMBER
10.00 uur: Eucharistieviering
Greet de Moel-IJdema en overleden familie/ Nic en Corrie Karsten-de Nijs en Carola/ Thijs en Ria Burger-Zutt/ Jan Baas en overleden familie/
Overleden ouders Zoon-de Lange en Truus/
 
MAANDAG 4 DECEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering in het Angelapark
Piet Tesselaar en zegen over zijn gezin/ Riet en Lou van den Berg-Bakker/ Jaap Mooy en overleden familie Mooy-van Duin/
 
ZONDAG 10 DECEMBER
10.00 uur: Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor
Paul Zutt/ Margret Stam-Zonneveld/ Jaap en Truus de Groot-de Nijs, Joris en Miriam/ Wim en Trien Ligthart-Karsten en Siem/ Fons en Gerrie Goudsblom/ Gert Zutt/ Antoon Dekker en Anna Dekker-de Groot/ Marie-Clair Dekker/ Anneke Dekker-Beers/ Jan en Lies Kraakman-Schilder/ Thijs en Ria Burger-Zutt/ Nanda Goet-Knol/
 
ZONDAG 17 DECEMBER
10.00 uur: Eucharistieviering
Greet de Moel-IJdema en overleden familie/ Gerda de Groot-Dekker en overleden familie/ Lina Praat-Mink/
 
15.00 uur: Kerstconcert met medewerking van de Harmonie
 
MAANDAG 18 DECEMBER
10.00 uur: Oecumenische viering in het Angelapark