Wie is pastoor C.G.M.B. Hulsebosch

Pastoor HulseboschIk ben per 1 juli 2009 door de bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd
tot administrator (pastoor) van de parochies Warmenhuizen en Burgerbrug.
Daarvoor was ik reeds parochievicaris (kapelaan) in beide parochies.

Mijn naam is Kees Hulsebosch en ik ben op 7 oktober 1944  in Sassenheim geboren,
de oorlogstijd dus. Daarna tot 1959 in Voorhout gewoond en vanaf 1959 tot
2008 in Noordwijkerhout. Vanaf 14 augustus 2008 woonachtig in de pastorie van
Warmenhuizen.

Na de lagere school en de middelbare school (H.B.S.) doorlopen te hebben,
ben ik van oktober 1963 tot maart 1965 in militaire dienst geweest. Er bestond
toen nog een dienstplicht. Ik zat bij de infanterie (zandhaas dus)

Vanaf maart 1965 ben ik gaan werken als assistent-accountant op een accountants-
kantoor in Den Haag. Vanaf september van dit zelfde jaar ben ik gaan studeren voor
accountant. Werken en studeren dus.
Per 31 december 2004 ben ik gestopt als accountant, de laatste 25 jaar was ik als vennoot
registeraccountant verbonden aan een middelgrote maatschap van accountants- en
belastingadviseurs. Ik heb dus op 3 maanden na 40 jaar in de accountancy gezeten.

Tijdens mijn accountantswerkzaamheden is eigenlijk de roeping van het priesterschap
ontstaan. Omdat wij veel familiebedrijven in onze portefeuille hadden, raakte ik bekend
met heel veel families, waar ik niet alleen de accountantszaken naar tevredenheid deed.
Maar werd ik vanwege de vaak langdurige relatie de vertrouwensman voor de gehele
familie. Hierbij heb ik veel mooie en leuke dingen meegemaakt, maar ook heel veel narigheid.

Ik ben in september 2004 naar het Groot Seminarie van het bisdom Haarlem gegaan en
voor priester gaan studeren.
Op 17 mei 2008 ben ik tot priester gewijd door Mgr. Dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem.

Veel mensen zeggen, dat is nogal een verandering, van accountant tot priester.
Enerzijds is dat ook zo, maar anderzijds zitten er veel raakvlakken in.
Je moet vooral een luisterend oor hebben, zowel vroeger bij cliënten als nu bij parochianen.

Op mijn wijdingskaart staat: IK BEN DE GOEDE HERDER. DE GOEDE HERDER
GEEFT ZIJN LEVEN VOOR ZIJN SCHAPEN. Joh.10:11 En zo wil ik ook zijn voor mijn parochianen van beide parochies.

Gelukkig heb ik er nog geen seconde spijt van, dat ik op latere leeftijd priester geworden ben.
Late roeping dus.
Het is heel dankbaar werk, dat ik nu mag doen, uiteraard met de genade van God, anders
zou ik het niet kunnen.

Groeten, 27 juli 2009