Berichten van uw pastoor

OKTOBER ROZENKRANS MAAND
 
Na de doordeweekse vieringen in oktober zal er na de H. Mis een tientje van
de rozenkrans worden gebeden.
 
Bij het doornemen van de liturgie over de maand oktober viel mij een verhandeling op over de allerheiligste Rozenkrans door de H. Paus Johannes Paulus II, 16 oktober 2002
 
Rozenkrans , weerklank van het gebed van Maria
 
Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de
Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband
houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft
het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het
Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is,
in zich verenigt.
In de rozenkrans weerklinkt het gebed van Maria, haar
eeuwigdurende Magnificat,  de lofzang op het werk van de
verlossende Menswording, die begon in haar maagdelijke
schoot. Met het rozenkransgebed zitten christenen op de
school van Maria om de schoonheid op het gezicht van
Christus te overdenken en om de diepten van Zijn liefde te
ervaren.
 
Tenslotte wens ik U van harte God’ Zegen toe.
 
Pastoor C.G.M.B. Hulsebosch