Berichten van uw pastoor

De feestdagen, Kerst, de jaarwisseling, het Driekoningenfeest, de doop van de Heer, liggen al weer achter ons.
Ik kijk met grote tevredenheid terug op de kerstvieringen in de parochie.
 
Op kerstavond om 17.30 uur werd er begonnen met de Herdertjesmis, met zang van het gezamenlijke kinderkoor met kinderen uit Burgerbrug en Warmenhuizen o.l.v. Lianne Kenter en achter de piano Maaike de Wit.
Er was een grote belangstelling. De sfeer was ook weer geweldig. Goede reacties zijn binnengekomen.
Mijn hartelijke dank aan allen die er aan meegewerkt hebben.
 
Op kerstavond om 22.00 uur werd de Nachtmis gevierd met zang van ons
Ritmisch koor.
De belangstelling en de sfeer waren goed.
Mijn hartelijke dank aan allen die er aan meegewerkt hebben.
 
Op 1e Kerstdag werd de Dagmis gevierd met zang van het Parochieel  Ursulakoor.
Een goede belangstelling met geweldige gezangen door ons koor.
Mijn hartelijke dank aan allen die er aan meegewerkt hebben.
 
Op 2e Kerstdag was er een Eucharistieviering met zang van de Oekraïense zanggroep Garmoniya. Er was weer een zeer grote belangstelling. De liederen waren geweldig. De mensen waren buitengewoon enthousiast.
Reservering van de zanggroep voor 2018 heeft al plaatsgevonden.
 
Met de doop van de Heer op 8 januari 2018 werd de Kersttijd afgesloten.
 
Nu zitten we zoals het heet in de tijd door het jaar.
Omdat het op zaterdag 3 februari feest van de H. Blasius is, zal ik op  zondag 4 februari aansluitend aan de H. Mis de Blasius Zegen uitreiken.
De zegening tot afweer van keel – en andere ziekten onder aanroeping van de H. Blasius.
 
Op woensdag 14 februari begint met de Aswoensdag de Veertigdagentijd.
                                              
Op Aswoensdag vindt het opleggen van de as plaats. Dit sobere symbool van de as dat de liturgie kenmerkt, is een symbool van boetvaardigheid.
De tekst van de Aswoensdag begint als volgt: “ Mens prent goed in je hart dat je uit stof bent en tot stof zult wederkeren “ .
De avondmis begint om 19.00 uur.
 
De Veertigdagentijd een tijd van gebed , werken van boetvaardigheid en naastenliefde.
Een tijd van voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.
 
Ik wens U een goede Veertigdagentijd toe , onder de Zegen van God.
 
Pastoor C.G.M.B. Hulsebosch