Berichten van uw pastoor

OPENING VAN HET NIEUWE KERKELIJK JAAR
 
Op zondag 3 december 2017 wordt de opening van kerkelijk jaar
gevierd, met de eerste zondag van de Advent. Het liturgisch jaar B.
De Adventstijd die de grote voorbereidingstijd is, op de geboorte van
het kindje Jezus , op het Hoogfeest van  “ KERSTMIS “ op 25 december.
Een tijd van boete en bezinning op de geboorte van het kindje,
dat voor ons allemaal op de wereld kwam.
 
HET ANGELUS UITGESPROKEN DOOR PAUS FRANCISCUS OP 22 DECEMBER 2013
 
MET JOZEF EN MARIA         
 
Laten we ons voorbereiden om Kerstmis te vieren
met Maria en Jozef voor ogen. Maria, de vrouw vol
van genade die de moed gehad heeft zich volkomen
aan het Woord van God toe te vertrouwen.
Jozef, de trouwe en rechtvaardige man die er de
voorkeur aan gaf de Heer te geloven in plaats van
gehoor te geven aan de stemmen van de twijfel en
van de menselijke hoogmoed.
Met hen, zijn we samen op weg naar Betlehem.    
 
Tenslotte wens ik U van harte God ’s Zegen en een goede
voorbereidingstijd op het Kerstfeest toe.
 
Pastoor C.G.M.B. Hulsebosch