Restauratie R.K. Ursulakerk kan beginnen!


De restauratie van de R.K. Ursulakerk gaat na 21 oktober starten. De benodigde goedkeuringen van het bisdom en de gemeente Harenkarspel zijn binnen. Ook de openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden en is afgerond. In overleg met architect Schagen uit Niedorp zijn drie aannemers uitgenodigd, waarvan twee uit Warmenhuizen en een van buiten Warmenhuizen. Omdat het een restauratie is die met rijkssubsidie wordt uitgevoerd, is voor deze procedure gekozen. De twee aannemers uit Warmenhuizen zijn Pronk en De Nijs. De aannemer van buiten Warmenhuizen is Schakel en Schrale uit Amsterdam. Na het openen van de enveloppen bleek Schakel en Schrale uit Amsterdam de laagste inschrijver te zijn. Volgens de regels ben je dan verplicht het werk te gunnen aan de laagste inschrijver. Het meeste werk wordt uitbesteed aan onderaannemers. De grootste post uit de begroting is vervanging van het leiwerk en dit wordt uitgevoerd door de Fa. Stam uit Warmenhuizen. De totale kosten voor de restauratie zijn begroot op € 625.000. Na aftrek van de toegezegde subsidie blijft nog € 167.000 over wat nog gefinancierd moet worden. We gaan daarvoor samen met de Harmonie D.S.V. een kerkenveiling organiseren op vrijdag 22 maart 2013 onder de naam: SAMEN STERK VOOR HARMONIE EN KERK.
De voorbereiding hiervoor is in volle gang en verloopt in goede samenwerking. De veiling wordt in het dorpshuis van Warmenhuizen gehouden. Inmiddels is het twaalf jaar geleden dat een kerkenveiling in Warmenhuizen werd georganiseerd. In het verleden liepen deze veilingen goed en voor volgend jaar hebben we dan ook goede hoop.
Warmenhuizen is een hechte gemeenschap en we verwachten dan ook veel positieve reacties op deze veilingactie.

1 oktober 2012.Ga terug